Despre Proiect

Proiectul ”SAFE – Servicii de Abordare Flexibila a mobilitatii la nivel European” –
POSDRU/94/4.1/S/56663 are ca beneficiar Agentia Nationale pentru Ocuparea Fortei
de Munca.

Proiectul este aplicat si contractat pe Axa Prioritara 4 (în cadrul Programului
Operational Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU), Modernizarea
Serviciului Public de Ocupare, Domeniul major de Interventie 4.1 – Intarirea capacitatii
Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare

Durata proiectului: 24 de luni
Perioada de implementare 03 ianuarie 2011-31 decembrie 2012
Valoarea totala a proiectului: 5 972 491 lei